اکبر علی نیا

ویدیوها

نقشۀ ۱۰۰ هزار کهکشانتماشا فیلم
MOBILE SD
0
03:39
نقشۀ ۱۰۰ هزار کهکشان

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

0

این ویدئو نقشۀ ۱۰۰ هزار کهکشان نزدیک کهکشان راه شیری را نشان می هد که کهکشان ما جزئی از ابرخوشه کهکشانی گسترده‌تر بنام لانیکیا است. عظمت کیهان خیره کننده است

تماشا فیلم
آینده ای در همین جهانتماشا فیلم
MOBILE SD
0
04:12
آینده ای در همین جهان

۲۶ آبان ۱۳۹۶

1

آینده ای در همین جهان و ساخت و سازهای فرا زمینی

تماشا فیلم

لیست پخش

آینده ای در همین جهانتماشا ویدیو
MOBILE SD
04:12
آینده ای در همین جهان

۲۶ آبان ۱۳۹۶

1

آینده ای در همین جهان و ساخت و سازهای فرا زمینی

تماشا ویدیو