× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

مصاحبه مهندس محمود صابری

مهندس محمود صابری عضو هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران
✅فرصت ها وتنگناهای صادرات لوله و پروفیل فولادی

نمایش بیشتر
دسته بندی