× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

مصاحبه با بیژن ملول

عضو هیئت مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور

نمایش بیشتر
دسته بندی