× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

تیزر سایت Bass Award 2014

جهت خلاق: یانیس کنستانتینیدیس ، کریستوس لفکیس
انیمیشن 2 بعدی و 3 بعدی: NOMINT
انیمیشن اضافی 2 بعدی: Michael Towers
مشاور سه بعدی: آندریاس هلمیس
تهیه کننده: ماریلنا واتسری
طراحی صدا: صدا Zelig

نمایش بیشتر
دسته بندی

موشن گرافیک motion graphic تیزر 2014

( ویدئو )
بعدی پخش خودکار