× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

امرالله زمانی علویجه، ریاست هیات مدیره سندیکا

باید مدیران کارخانجات تولیدی و مدیران صنایع در آرامش بسر ببرند و برای بهبود کسب و کار فعالیت بیشتری داشته باشند
عدم ثبات در تامین #مواد اولیه و قوانین #صادراتی باعث می شود اعضای این سندیکا نتوانند از تمام قوای خود برای تولید بهره ببرند

نمایش بیشتر
دسته بندی