× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

بخش اول خلاصه برنامه عملیاتی محقق شده سندیکا در سال 1398

1. برگزاری جلسات هیات مدیره سندیکا در محل سالن اجتماعات سندیکا ودر شرکت های اعضا هیات مدیره، که با شرکت اکثریت اعضا همراه بود همچنین تصویب صدها برنامه عملیاتی و کاری برای راهبری سندیکا، ضمناً طی سال گذشته همواره هیات مدیره سندیکا با حضور موثر در جلسه های عمومی و اختصاصی و تخصصی که در نهاد های تصمیم گیر مانند وزرات صمت و اتاق بازرگانی برگزار شده شرکت داشتند.
2. تاثیرگذاری تصمیمات هیات مدیره سندیکا بر سیاستهای تولید
پس از اخذ رتبه بالا در رتبه بندی اتاق و با توجه به یکی از مهمترین نقاط قوت سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، نسبت شمول عضویت (حدود ۸۰ درصد) است که ظرفیت های بسیار مناسبی جهت تأثیر گذاری بر سیاست ها و تأمین منافع تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایجاد کرده است، با استناد به تحلیل نتایج ارزیابی سال گذشته، می توان گفت تدوین برنامه‌ی سالانه خدمات، ایجاد زیرساخت های لازم به منظور اجرای طرح های پژوهشی و ارائه ی خدمات زیرساختی و تسهیلات اجتماعی، از اولویتهای نخست برنامه ی بهبود عملکرد سندیکا بوده است.

نمایش بیشتر
دسته بندی