موج افزار مهرگان کیش

ویدیوها

Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزارتماشا فیلم
HD
0
01:51
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

0

حضور شرکت موج افزار مهرگان با تلویزیون تعاملی ویناک در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری-مدیریت، آموزش، تجهیزات و اقلام مصرفی هتل تهران اردیبهشت ماه 1397 شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده VINAK IPTV - تلویزیون تعاملی هتلی تلفن: 66523015-021 سایت: www.moojafzar.com ☼ بهترین راهکارهای تلویزیونی را از ما بخواهید ☼

تماشا فیلم
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزارتماشا فیلم
MOBILE SD
0
02:24
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزار

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

0

حضور شرکت موج افزار مهرگان با تلویزیون تعاملی ویناک در یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران بهمن ماه 1396 شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده VINAK IPTV - تلویزیون تعاملی هتلی تلفن: 66523015-021 سایت: www.moojafzar.com ☼ بهترین راهکارهای تلویزیونی را از ما بخواهید ☼

تماشا فیلم
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزارتماشا فیلم
MOBILE SD
0
11:15
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزار

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

0

حضور شرکت موج افزار مهرگان با تلویزیون تعاملی ویناک در یازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران بهمن ماه 1396 شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده VINAK IPTV - تلویزیون تعاملی هتلی تلفن: 66523015-021 سایت: www.moojafzar.com ☼ بهترین راهکارهای تلویزیونی را از ما بخواهید ☼

تماشا فیلم
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزارتماشا فیلم
HD
0
01:49
Vinak IPTV | تلویزیون تعاملی ویناک محصول شرکت موج افزار

۲۷ آذر ۱۳۹۶

0

حضور شرکت موج افزار مهرگان با تلویزیون تعاملی ویناک در چهارمین نمایشگاه صنعت بومی و سایبری آبان 96 شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده VINAK IPTV (تلویزیون تعاملی هتلی) تلفن: 66523015-021 سایت: www.moojafzar.com ☼ بهترین راهکارهای تلویزیونی را از ما بخواهید ☼

تماشا فیلم