زنبورهای جدید

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ 0 0
دانلود
دریافت کد نمایش
توضیحات

Director: POLYNOID
Animation: WOODBLOCK http://www.woodblock.tv
این انیمیشن در واکنش به کاهش تعداد زنبورهای عسل ساخته شده است . سبک کار تبلیغاتی انتخاب شده است و به گونه ای است که بیننده را به فکر وادار می کند .

انیمیشن

کامنت ها (0)

برای ارسال نظر لطفا وارد شوید