انیمیشن کوتاه بهترین اتفاق

۲۴ آبان ۱۳۹۶ 0 57
دانلود
دریافت کد نمایش
توضیحات

بهترین اتفاقی که می افتد می تواند چه باشد ؟
خیلی خوب در این انیمیشن می شود فهمید که جهان به فرمان خداست و همه ی کارها به دست او و به اختیار اوست. تا خدا نخواهد، دانه ای سبز نمی شود؛ تا خدا نخواهد رنگین کمانی خودنمایی نمی کند؛ تا خدا نخواهد غنچه ای نمی شکفد؛ تا خدا نخواهد پرنده ای برای پرواز، بال نمی گشاید؛ تا خدا نخواهد ستاره ای چشمک نمی زند؛ تا خدا نخواهد، درختی بزرگ نمی شود و میوه نمی دهد و تا او نخواهد، حتی یک برگ خشک نیز بر زمین نمی افتد. به قول معروف «هرچه خدا خواست، همان می شود.»

انیمیشن

کامنت ها (0)

برای ارسال نظر لطفا وارد شوید