لیست ویدیو ها

آموزشی

تعداد ویدیو ها: (48)

۱۱تماشای ویدیو
MOBILE SD
0
02:07

۱۱

۱۵ مهر ۱۳۹۶

0

۱

تماشای ویدیو
۱تماشای ویدیو
MOBILE SD
0
10:15

۱

۱۵ مهر ۱۳۹۶

0

۱

تماشای ویدیو
احساس بی حوصلگی دارمتماشای ویدیو
SD
0
14:16

احساس بی حوصلگی دارم

۱۴ مهر ۱۳۹۶

8

در این ویدیو ریشه شکل گیری این بی حوصلگی ها تشریح

تماشای ویدیو
عملکرد احساس در بدنتماشای ویدیو
MOBILE SD
0
26:27

عملکرد احساس در بدن

۱۴ مهر ۱۳۹۶

7

در این ویدیو اثر این احساسات را بر روی قسمت های مخ

تماشای ویدیو
سوابق تحصیلی در کنکور 95تماشای ویدیو
MOBILE SD
0
21:35

سوابق تحصیلی در کنکور 95

۱۳ مهر ۱۳۹۶

9

در این ویدیو اطلاعات کاملی در خصوص نحوه ی محاسبه ت

تماشای ویدیو
۱تماشای ویدیو
MOBILE SD
0
08:46

۱

۱۲ مهر ۱۳۹۶

0

۱

تماشای ویدیو
تبلیغ استاپ موشن هوندا تماشای ویدیو
MOBILE SD
1
01:03

تبلیغ استاپ موشن هوندا

۱۱ مهر ۱۳۹۶

3

تبلیغ به سبک استاپ موشن از شرکت HONDA

تماشای ویدیو
زندگی غیرقابل پیش بینی تماشای ویدیو
MOBILE SD
0
00:59

زندگی غیرقابل پیش بینی

۱۱ مهر ۱۳۹۶

1

تبلیغ زیبای شرکت هوندا

تماشای ویدیو