لیست ویدیو ها

مصاحبه و همایش

تعداد ویدیو ها: (16)

خانم فاطمه زنگنهتماشای ویدیو
HD
0
01:03

خانم فاطمه زنگنه

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

1

بازرس سندیکای تولید کنندگان لوله وپروفیل فولادی کش

تماشای ویدیو
محمد رضا جباریتماشای ویدیو
HD
0
01:03

محمد رضا جباری

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

3

عضو هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان لوله وپروفیل

تماشای ویدیو
سید علی محمد ابوییتماشای ویدیو
HD
6
01:12

سید علی محمد ابویی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

1

رئیس هیئت مدیره سندیکا

تماشای ویدیو
علی یزدانیتماشای ویدیو
HD
0
00:57

علی یزدانی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

0

عضو هیئت مدیره سندیکا

تماشای ویدیو
امرالله زمانیتماشای ویدیو
HD
0
01:36

امرالله زمانی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

0

نایب رئیس سندیکا لوله و پروفیل فولادی کشور

تماشای ویدیو