لیست ویدیو ها

کلیپ

تعداد ویدیو ها: (30)

کلیپ 22 روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:02

کلیپ 22 روز مانده به اربعین

۲۷ مهر ۱۳۹۶

0

حدیث زمزم و تسنیم و سلسبیل مگوی، بگو حکایت مستی که

تماشای ویدیو
کلیپ 23 روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:18

کلیپ 23 روز مانده به اربعین

۲۷ مهر ۱۳۹۶

2

کاش آن زمان که کشتی آل‌نبی شکست، عالم تمام غرقه در

تماشای ویدیو
کلیپ 24 روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:28

کلیپ 24 روز مانده به اربعین

۲۷ مهر ۱۳۹۶

0

این پیام تک سوار ظهر عاشورا است یاران، مرگ در فرهن

تماشای ویدیو
کلیپ ۲۵ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:36

کلیپ ۲۵ روز مانده به اربعین

۲۳ مهر ۱۳۹۶

1

دادِ مظلومی تو مُلک خدا را پُر کرد. عالمی نیست که

تماشای ویدیو
کلیپ ۲۶ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:36

کلیپ ۲۶ روز مانده به اربعین

۲۳ مهر ۱۳۹۶

1

الا یا ایها الساقی زمی پر ساز جامم را

تماشای ویدیو
کلیپ ۲۷ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:36

کلیپ ۲۷ روز مانده به اربعین

۲۱ مهر ۱۳۹۶

0

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

تماشای ویدیو
کلیپ ۲۸ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:45

کلیپ ۲۸ روز مانده به اربعین

۲۱ مهر ۱۳۹۶

1

موی مرا به پای ضریحت گره بزن، بیمارم و دخیل شفای ت

تماشای ویدیو
کلیپ ۲۹ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:39

کلیپ ۲۹ روز مانده به اربعین

۲۱ مهر ۱۳۹۶

2

دل بریدن، پرِ پرواز حسینیّون است، هر که از خود گذر

تماشای ویدیو
کلیپ ۳۰ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
00:59

کلیپ ۳۰ روز مانده به اربعین

۲۱ مهر ۱۳۹۶

1

زودتر می رود آن کس که مهیّا باشد، مرد آن است که با

تماشای ویدیو
کلیپ ۳۱ روز مانده به اربعینتماشای ویدیو
FULL HD
0
01:02

کلیپ ۳۱ روز مانده به اربعین

۲۱ مهر ۱۳۹۶

2

از کربلا به بعد گرفتار زینبیم، تا روضه‌ها به‌پاست

تماشای ویدیو