لیست ویدیو ها

طرح سفال پرچین

تعداد ویدیو ها: (3)

دستگاه تولید پرچین ورق طرح سفال فلزیتماشای ویدیو
HD
0
01:20

دستگاه تولید پرچین ورق طرح سفا

۱۶ دی ۱۳۹۶

6

پرچین ورق طرح سفال فلزی ورق پوشش سقف شیبدار پرچین

تماشای ویدیو
دستگاه رول فرمینگ طرح سفال پرچینتماشای ویدیو
HD
0
01:18

دستگاه رول فرمینگ طرح سفال پرچ

۱۶ دی ۱۳۹۶

2

سازنده دستگاه رول فرمینگ طرح سفال پرچین درخواستی,س

تماشای ویدیو