× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

شاهکار NVIDIA

NVIDIA “Marbles RTX” Real-time 3D Demo
Client: NVIDIA
Senior art director: Gavriil Klimov
Art team: Jacob Norris, Artur Szymczak, Andrej Štefančík, Ilya Shelementsev, Alessandro Baldasseroni, Fred Hooper, Gregor Kopka
Freelancers: Аня Кауфманн, Egor Protonov, Emmanuel Marshall, Gabriel Cervantes, Jonjo Hemmens, Kyle Kr, Madina Chionidi, Mario Dalla, Matteo Mingozzi, Reno Lonewolf Levi, Samir Benounis

نمایش بیشتر
دسته بندی