× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

Cinema 4D درس 1 سیمولیت

0.3. Soft bodies

نمایش بیشتر
دسته بندی

3D Simulations in Cinema 4Dtutorial آموزش مقدماتی پیشرفته cinema 4d سینما فوردی سه بعدی 3D آموزشی نرم افزار

( ویدئو )
بعدی پخش خودکار