× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

بیایید دوباره به هم متصل شویم

Client: Guuk
Agency: Summer
Creative Director: Alex Quintana, Mario Fernández
Production: Blackbox
Executive Producer: Sergi Rod
Animation Production: Device
Directors: Ibran Trassierra, Marcello Buselli
Head of Production: Victoria Ventura
Illustration: Jonathan Calugi
Additional Illustration: Eudald Salerich
Cel Animation: Giorgio Gore, Pere Hernández, Juan Huarte, Eudald Salarich
Clean-Up: Giorgio Gore, Pere Hernández, Juan Huarte, Eudald Salarich
Compositing: Marcello Buselli, Eudald Salarich, Ibran Trassierra
Music & Sound Design: Aimar Molero

نمایش بیشتر
دسته بندی