× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

تا زمانی که انجامش بدی غیر ممکنه!!

تبلیغ Hornbach که یک فروشگاه خرده فروشی ابزار است با شعار تا زمانی که خودت انجامش بدی غیر ممکن به نظر می رسه !!
این فروشگاه خرده فروشی باید مخاطبانش رو ترغیب کنه تا خودشون خدمات خودشون رو انجام بدن تا فروشش بره بالا.

نمایش بیشتر
دسته بندی