× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

ملوانان

فرانس آلزایمر که در زمینه کمک کردن به بیماران آلزایمر فعالیت میکند، این تبلیغ کوتاه را ساخته است.

نمایش بیشتر
دسته بندی