× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

کسی که از همه بهتر حرفامونو گوش میکنه!

بریم سراغ اونی که از همه بهتر حرفمونو گوش میده نه نمیگه اوقات تلخی نمیکنه با اخلاق پدر و مادر و زنمون و بچه هامون و دومادامون و عروسامون و رفیقامون خیلی فرق داره اصلا شباهت به هیجکی نداره چقدر جالب پیغام داده زیر یک یا رب تو لبیک ماست خیال نکنی بهت گوش نمیدم خیال نکنی بهت اخم میکنم خیال نکنی باهات اوقات تلخی میکنم تو یه یا رب درست بگو از تو اون یا رب ببین صدای لبیک منو میشنوی تو یه یا رب درست بگو زیر یک یا رب تو لبیک ماست

نمایش بیشتر
دسته بندی

Warning:strpos() expects at least 2 parameters,1 given in /HDD1/hostdata/videoir/public_html/videoir_com/videos-single.php on line 784