× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

بزرگراه امام علی(ع)

برنامه حکیمانه 12 / حجم 9 مگ / زمان 1:15 / قم - بیت آیت الله العظمی بروجردی
قم/کاشان

نمایش بیشتر
دسته بندی

Warning:strpos() expects at least 2 parameters,1 given in /HDD1/hostdata/videoir/public_html/videoir_com/videos-single.php on line 784